1979

Esperanto- tago por la infanoj de Toul kaj Pont-Saint-Vincent

La 20-an de majo, 26 gelernantoj de Pont-St-Vincent renkontiĝis kun 10 kamaradoj de Toul en loko situanta inter ambaù urboj. La celo de tiu renkontiĝo estis koni unu la alian kaj la plibonigo de la internacia lingvo per ludoj en la arbaro kaj per kantoj.

La vetero ne estis tre bela sed ne pluvis. Okazis multnombraj ludoj. Antaù ol forlasi nin reciproke ni kantis esperanto-lingve. Dezirante rekomenci la venontan jaron ni reveturis, kiam komencis pluvi…Tamen ni bele kantis !      raportis R.Guillaume.

« L’Esperanto en la lernejoj »

Informa teksto en la franca, kiu ekzistas ankaù sub formo de cirkulero, estas subskribita de s-ino M.T. Mas, ĉefasistantino en la universitato Nancy I , s-ro Guéguéniat, beletra agregacia profesoro en Sélestat, s-ro E. De Zilah, doktoro pri filozofio en la universitato de Metz, s-roj E. Ludwig, P. Denis kaj P. Etienne, instruistoj pri la germana  lingvo en Munster, Bar le Duc kaj Vandoeuvre.

Fakte la teksto de tiu alvoko estis proponita de s-ro Texier, prezidanto de U.F.E. Ni dissendis ĝin al diversaj lingvaj instruistoj kaj al 14 gazetoj. T