1937-1939

En 1937

–          La 1an de februaro : Ĉambro Poirel, inaùgurita kunsido de kursoj gviditaj de Lydia Zamenhof, filino de la kreinto de Esperanto.

–          -La 6an de junio : Federacia esperantista kongreso en Nancio, disendita de Radio-Strasburgo.

–          La 27an de junio : Eliro de la grupo al « Pont-Saint-Vincent ». Elmontro de velflugado fare de M.P Neukomm.

–          La 6an de julio : Eksterkutima ĝenerala asembleo.

–          La 18an de julio : Eliro de la grupo al  « Tendon ».

–          La 3an de oktobro : Eliro de la grupo al « Bouxières-aux-Chênes », en « La Fine Aiguille » (ludoj, konkurso, lotaĵoj)

En 1938

– La 10an de  januaro : Babilado pri Esperanto fare de S-ro Grémillet, al la inĝenerioj en  I.E.N.

– La 23an de januaro : Ĝenerala Asembleo (amuzita kunsido, tombolo), en la Viena Taverno,, 6 strato de « Michottes » en Nancio.

Kursoj kaj kunvenoj

La kunvenoj de la grupo okazis la 1an kaj 3an mardoj ĉiumonate, je la 20a30, en la societejo  (Brasserie Viennoise).

Elementa kurso : ĉiumercrede, altnivela kurso : ĉiuvendrede, je la 20a30, Lernejo Didion, strato Léopold Lallement.

Ciuj avizoj aperis en la rubriko « Sociétés » de la ĵurnaloj « Est Républicain » kaj « Eclair de l’Est ».

La esperantista grupo de Nancio gvidis al la sekvantaj diplomoj : Atesto pri lernado, Supera Atesto pri lernado, Atesto pri Kapableco, Pedagogia atesto, Diplomo pri altaj studoj.

La esperantista grupo de Nancio rilatis al ĉiuj membroj, sendiferencaj opinio, kredo aù socia situacio.

Ankaù estis en Nancio : La Laborista Esperantista Grupo « Le Groupe Ouvrier Espérantiste » (Popola Domo) ; La Protestanta Esperantista Asocio  « L’Association Protestante Espérantiste » (delegito : S-ro.François, 29 chemin de la Croix-Gagnée.

Amuza kunsido la 18an de decembro

En 1939

La kunvenoj de la grupo okazis la 1an kaj 3an mardoj ĉiumonate, en la societejo (Viena Taverno –  « Brasserie Viennoise »).

Libroj , ĵurnaloj kaj esperantistaj revuoj disponigis al la membroj, en la biblioteko de la grupo, kiam okazis la kunvenoj.

Elementa kurso : ĉiumercrede, altnivela kurso : ĉiuvendrede, je la 20a30, Lernejo Didion, strato Léopold Lallement.