Bonvenon al la esperantistoj kaj al la scivolemuloj !

Bienvenue aux espérantistes et aux curieux !

L’espéranto chez RCN – Radio-Caraibes-Nancy   90,7 FM rcn-radio.org

La radio locale RCN nous a ouvert ses ondes pour présenter notre association et l’espéranto au cours de l’émission du clown Chamalo : les mercredis à 17 h – Vie associative du 22-9).
De plus un petit cours d’esperanto nous a été présenté par Adeline et Mateo (émission du 2/11/2021à 17h).
Retrouvez le Premier cours et les suivants

Kunveno

 

Por la unua kunveno en la klubo, merkredon la 29an de septembro 2021, ni gustumis la  pomon « esperanto », kiu kreskis en mia fruktĝardeno. Ĝi tre bongustas. Eble venontan jaron, mi rekoltos pliajn. Liliane

 

 

Promenado en Graufthal la 29 aout

Jam de multaj monatoj, la grupo de Nancy deziris organizi en Graufthal esperanto tagon ĉirkaŭ la rokdomoj, en nordaj vogezoj proksime de Phalsbourg.

Bedaŭrinde, antaŭ du jaroj, malbona falo devigis Liliane hospitalumi dum pluraj semajnoj kaj lastjare la pandemio denove nuligis nian projekton.

Finfine ĉi jare, okazis ioma paŭzo en la malbona tempo, kaj Liliane povis realigi la prokrastitan promenadon.

Kompreneble ne alvenis multege da samideanoj, Tamen naŭ, kio ne estas tiom malmulte, en la nuntempaj cirkonstancoj kaj en dato, kiam ankoraŭ iuj ferias aŭ aliaj pretiĝas por la rekomenco de la aktivado,

Ni kore dankis al Inge kaj Jorgen, kiuj longe veturis el proksimeco de Stuttgart speciale por la okazo kaj donis tiel al la kunveno internacian etoson.

Post agrabla kaj bona manĝo en restoracio de Oberhof, ni rapide rigardis la restaĵojn de mezepoka monaĥejo nuntempe elfosata.

Poste ni vizitis la rokdomojn, El tiu loko, Madette Ast verkis la ilustritan infanan rakonteton « la blua kato » eldonitan de esperanto Nancy 54 en tri lingvoj : esperanto , franca kaj germana. Dank’ al klopodado de Liliane, la enirdomo de la loko nun akceptas proponi tiun libreton al la vizitantoj.

Post la vizito, ni faris agrablan promenadon en la proksimeco, malkovrante agrablan pejzaĝon…kaj la lageton de la rakonto !

Kaj ĉiuj ĝisrevidis sin, kontentaj pri tiu tago, kiu aspektis kiel ekrevigligo de la regiona esperanta vivo post du jaroj da preskaŭa izoleco !

Apartajn dankojn al Liliane por la organizado de la tago

Jean-Luc Thibias

Jen la komentoj de Bernard Behra pri tiu tago :

Estis bela tago por niaj esperantistaj sentoj kaj nia humaneco : okazo travivi simplajn, rektajn kaj respektemajn rilatojn inter homoj. Do “homoj kun homoj”. Dankon por ĉio.

Mi aldonus : ke mi vere ŝatis la etoson kaj la bonan organizadon de tiu renkontiĝo kaj vizito, kaj ankoraŭ nun restas tre kontenta havi denove okazon renkonti verajn esperantistojn en vera vivo, ĉar kunvenoj per komputilaj ekranoj aŭ virtualaj kunvenoj rapide lacigas min, kapdoloroj, ktp.

FERVOJISTA FESTO EN BLAINVILLE DAMELEVIERES LA 26AN DE JUNIO 2021

Pere de Bruno Henry, la Franca Fervojista Esperanto Asocio invitis la grupon de Nancy kunpartopreni la Kulturan Feston de Fervojistoj en Blainville-Damelevières, granda fervoja centro inter Nanc kaj Lunéville.

Nia budo estis iom aparta de la ĉefaj allogejoj de la festo, Do ne svarmis la vizitantoj! Tamen la kelkaj pasantoj montriĝis tre interesataj.


…Kaj finfine post longa pandemia periodo, eblis komune pikniki, dum bela somera tago -apud refreŝiga naĝejo !

 

Dankon al nia fervojista samideano Christian Dardenne, kiu trajne trairis Francion por deĵori ĉe la budo kun Liliane kaj Jean-Luc.