Solvo de la kaŝitaj proverboj

strab inte duloj r uloj r blin eĝas

Inter blinduloj, reĝas strabuloj. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.

feste kato p usoj am rom nas ki la m enas

Kiam kato promenas, la musoj festenas. Quand le chat n’est pas là, les souris dansent.

co sen en kapric istas j oj nek m une co s malicoj ne ekz aljune

Ne ekzistas juneco sen kapricoj nek maljuneco sen malicoj.

buter ĉakuko s pli bone en libero o ol dol pano sen

Pli bone pano sen butero ol dolĉakuko sen libero

i fa rda riĝas pos falo on s inga t la

Post la falo oni fariĝas singarda Chat échaudé craint l’eau froide.

sela ĉielo falus alterobi rdokaptoest usfaci laafero

Se la ĉielo falus al tero birdokapto estus facila afero Avec des si on mettrait Paris en bouteille

rukto ekk oni laŭ laf arbon onas

Laŭ la frukto oni arbon ekkonas Selon le fruit on connaît l’arbre

la tero  siavero kiut inferonsur rocertaspri  kreas

kiu tro certas pri sia vero, kreas inferon sur la tero Celui qui est trop sûr de sa vérité, crée l’enfer sur la Terre

aljune slerta coest sejune tasem ussper coestu

Se juneco estus sperta, se maljuneco estus lerta Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.

asgran paco lama de noest ŝoĝis dainters labu

De la buŝo ĝis la mano estas granda interspaco Il y a loin de la coupe aux lèvres

mena usoj ki tenas fes topro amka slam

Kiam kato promenas, la musoj festenas. Quand le chat n’est pas là, les souris dansent.

ĝies rond mega for tasvar um ĝufe

Forĝu feron dum ĝi estas varmega. Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud.

fu ra ne ĝos taso lmo es en

Ne estas oraĝo sen fulmo Il n’y a pas de fumée sans feu.

done lon lat orask alu val ut ande

La tuta ludo ne valoras kandelon. Le jeu n’en vaut pas la chandelle.

azo vuvi neŝo  ann nenzon frem danva

Ne ŝovu vian nazon en fremdan vazon