La aktivecoj de la klubo

Renkontoj

Kursoj :

Ĉiuj merkredoj de la 19a30 ĝis la 20a30 en MJC Philippe Desforges -27 rue de la République -Nancy

Staĝoj

67a regiona staĝo en marto 2010 : Raporto

Partopreno diversajn manifestadojn

Festo de la Eùropa Monato

Maje 2010, ni budis en la komerca centro Sankta Sebastiano, dum tri tagoj, laù la titolo : « Solidareco kaj reintegriĝo ». Ni prezentis diversajn esperantistajn asociojn, kiuj solidarece agas.

Maje 2009, ni budis Placo « Maginot » laù la titolo : « Justa lingvo por komuniki ». Paneloj informis pri la lingvoj en la eùropaj instancoj, en la lernejoj, en la ĉiutaga vivo de la eùropanoj. Pli da detalojn

Maje 2008, ni ekspozis en la Salono « Chepfer » de la Urbodomo pri eùropaj landoj kaj animis per diversaj ludoj, prelegoj kaj koncertoj la feston de Eùropa Monato, kiu estis organizita de la Nancia Urbo.

kvartalaj festoj

Vilaĝo de la libro

Turismaj tagoj

Vizito en Pont-A-Mousson

Ekskurso en Lucey