Cours

Tous les mercredis

de 19 h 30 à 20 h 30.

Ĉiun merkredon

de la 19a30 ĝis la 20a30.

Salle Andy Warhol
MJC Philippe Desforges
27 rue de la République -Nancy

Ludoj

Enigmoj

Kovrita de haroj, mi produktas lakton, tamen mi ne estas besto.
Kio mi estas ?

Solvo

Anagramoj

Ordu la literojn por trovi la nomon de besto

I N O K I C O

Solvo

Domenludoj

Pri Fruktoj, legomoj, korpopartoj, geometrio, ilaro

Krucverboj

Malkovru proverbon en ĉiu krado

Tangram

Kunmetu la sep pecojn por aperigi aĵon kaj ĝian nomon

Poŝtmarkoj
Vojo Zamenhof
4 trucs insolites
 
Zamenhof festoj
Le monde
Mirinda Krotia
Esperanto-Rap

Kelkaj komentarioj  pri majo 2012

Une personne m’a parlé du bar « Mac Arthy » à Nancy, où des jeunes se rencontrent. Je pourrai peut-être voir ce lieu et savoir ce qui s’y passe.

Unu persono parolis al mi pri la trinkejo « Mac Arthy » en Nancio, kie renkontiĝas gejunuloj. Eble mi povos viziti tiun lokon kaj scii kion tie pasiĝas.

Alain

Ce fut un plaisir de retrouver (entre deux partiels, et entre Nancy et Verdun!) des camarades du groupe d’Espéranto-Nancy au centre Saint Sébastien (Saint Séb pour les intimes!).  J’ai beaucoup apprécié ces quelques minutes du jeudi et quelques heures du vendredi! Les personnes qui se sont présentées au stand sont plutôt venues par curiosité, sans véritable intérêt, sauf une jeune étudiante de « science po » d’origine allemande et une jeune femme,qui s’occupe de jeunes défavorisés, intéressée par les échanges multiculturels. Liliane a immédiatement (!) saisi l’opportunité de proposer une conférence du groupe de Nancy à Science Po…. Pour ma part, j’ai donné des informations à l’autre personne qui prendra contact avec la MJC….. j’espère!

Estis plezuro renkontiĝi membroj de la grupo Esperanto.Nancy en la centro St Sébastien. Mi multe ŝatis tiujn kelkajn minutojn ĵaŭde kaj kelkajn horojn vendrede ! La personoj, kiuj vizitis la budon, estis rigardemaj, sen vera intereso, krom juna studentino en « science po », el Germanio kaj juna virino, kiu zorgas pri junaj malriĉuloj kaj kiu estis interesita de multkulturaj interŝanĝoj. Liliane proponis prelegon faronta de la grupo de Nancio en Science Po… kaj mi mem, mi informis la alian personon, kiu kontaktos la MJC…mi esperas !

Catherine

Laisser un commentaire

Nancia bergamoto

Rejoignez nous sur Facebook !

ER-Art sur Meurthe
art sur meurthe- 2016v
Muzeo en Gray

Grayv

Citation-Citaĵo
Domination-Superrego
Flagoj - Ŝildoj